Landschapsontwikkelingsplan Alblasserwaard Vijfheerenlanden

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kent een Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Een groot aantal organisaties werken eraan samen, waaronder overheidspartijen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het Landschapsontwikkelingsplan vormt één van een 15 tal opgaven die in het kader van de RMA door de regio zijn benoemd. Landschapsontwikkeling wordt binnen deze opgave breed opgevat. Het gaat om de huidige en de toekomstige waarden van de ruimte in stad en land en de relaties ertussen.

Landschap bevat cultuurhistorische structuren (archeologie, historische geografie), biedt belevings- en gebruiksmogelijkheden (recreatie/toerisme, landbouw, wonen) en heeft natuurwaarden (geomorfologie, ecologie). Het beoogde resultaat is een toekomstvisie voor het landschap, waarin kansen en bedreigingen voor goede landschapsontwikkeling en de te realiseren programma’s en (gebieds)projecten in beeld zijn gebracht.

Verslag Werkconferentie LA5HL

DE OPGAVE

In het landschap komen tal van ruimtelijke opgaven samen. Daarom wordt landschapsontwikkeling gezien als strategisch middel om specifieke doelen te bereiken.

LEES VERDER
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ken een Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Een groot aantal organisaties werken eraan samen, waaronder overheidspartijen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

PROCES

Bij de ontwikkeling van de toekomstvisie voor het landschap wordt een pragmatische en daadkrachtige aanpak gevolgd. Deze aanpak bestaat uit drie fases.

LEES VERDER
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ken een Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Een groot aantal organisaties werken eraan samen, waaronder overheidspartijen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

ACTUEEL NIEUWS

Het landschapsontwikkelingsplan Alblasserwaard Vijfheerenlanden blijft voortdurend in beweging. Blijf op de hoogte en lees hier de laatste ontwikkelingen.

LEES VERDER

De opdrachtgevers voor het Landschapsontwikkelingsplan zijn:

Provincie Utrecht

Gemeente Molenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Gorinchem

Waterschap Rivierenland

Provincie Zuid-Holland

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ken een Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Een groot aantal organisaties werken eraan samen, waaronder overheidspartijen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Denk mee

Ook u kunt meedenken over de toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met behulp van de makkelijke app Swipocratie kunt u op een eenvoudige manier uw stem laten horen. 

U krijgt verschillende beelden te zien en door naar links of naar rechts te ‘swipen’ geeft u aan welke afbeelding uw voorkeur heeft. Zo krijgen wij een mooi beeld van wat er leeft in de gemeenschap.

De app hoeft u niet te downloaden, maar is via uw internet browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari) te benaderen en is dus geschikt voor elk apparaat.

START
Swipocratie