De opgave

In het landschap komen tal van ruimtelijke opgaven samen.

Daarom wordt landschapsontwikkeling gezien als strategisch middel om specifieke doelen te bereiken. Een aantal onderwerpen nemen gezien de actualiteit een centrale positie in binnen de toekomstvisie:

Toekomst van de agrarische sector

Landschapsontwikkeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Versterken van de vrijetijdseconomie

Betere bereikbaarheid

Waterveiligheid en klimaatadaptatie

Omgang met bodemdaling

Landschapsontwikkeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Energietransitie

De opgave is om binnen relatief kort tijdsbestek stakeholders op al deze onderwerpen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren voor de toekomstvisie en het landschapsontwikkelingplan. Vervolgens wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin projecten en programma’s concreet worden benoemd en gerealiseerd.