De afgelopen maanden heeft IMOSS, samen met de Werkgroep RMA-Landschapsontwikkeling, hard gewerkt aan de verwerking van de uitkomsten van de Werkconferentie afgelopen 3 en 4 juli. Dit heeft geresulteerd in een landschapsuitnodigingsdocument, waarin het gehele proces samengevat wordt en concrete projecten en resterende dilemma’s beschreven worden. Op 16 december is dit document tijdens een informatieavond voorgelegd voor een laatste terugkoppeling. Samen met betrokken partijen is nagedacht, getekend en gediscussieerd over oplossingen voor actuele problemen.

Natuurlijk hebben we nog niet alles opgelost. Er spelen nog grote maatschappelijke vraagstukken die een beslag leggen op dit gebied. Denk aan de effecten van de energietransitie en de gevolgen van de bodemdaling. Op deze onderwerpen ligt een grote opgave voor de lange termijn en is behoefte aan nieuw beleid dat gebaseerd is op een robuuste toekomstvisie. Eén van de volgende stappen is de deelname van de regio aan de Eo Wijers prijsvraag.

Het uitnodigingsdocument legt de focus op de korte en middellange termijn het bevat voorstellen en acties waar we direct mee aan de slag kunnen. Tegelijkertijd schetsen wij de dilemma’s die spelen voor de lange termijn.

Het document is te downloaden via de volgende link: LA5HL Landschapsuitnodigingsdocument

(Het document is een PDF bestand van 45 MB)