Op woensdag 3 en donderdag 4 juli vond de LA5HL werkconferentie plaats in Zalencentrum De Til in Giessenburg. Bijna 80 stakeholders, ambtenaren en andere genodigden waren, verspreid over de twee dagen, aanwezig op de conferentie om te werken aan de toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Tijdens de werkconferentie stonden 6 thema’s centraal:

  • Toekomst van de agrarische sector
  • Versterken van de vrijetijdseconomie
  • Betere bereikbaarheid
  • Waterveiligheid en klimaatadaptatie
  • Omgaan met bodemdaling
  • Energietransitie

We kijken terug op twee inspirerende, verhelderende en geslaagde dagen!

De eerste dag stond in het teken van het vergaren van kennis. Verschillende sprekers kwamen aan het woord om hun expertise over onder andere de agrarische sector, bodemdaling, energietransitie, waterveiligheid en recreatie te delen. Ook kon men zich inschrijven voor één van de vier excursies. Tijdens deze excursies kwamen mooie praktijkvoorbeelden binnen de zes thema’s aan bod. Al met al een volle, maar zeer leerzame dag. Genoeg inspiratie en input voor de brainstormsessie die avond.

Het avondprogramma was alvast een voorproefje voor de schetssessies de volgende dag. De deelnemers mochten zich verspreiden over drie themagroepen, die aan de slag gingen met een combinatie van twee thema’s. Onder leiding van een gespreksleider kwamen interessante discussies op gang en werden de uitgangspunten voor de volgende dag op papier gezet.

De tweede dag was het tijd om de handen uit de mouwen te steken.

De uitkomsten van de discussies in van de vorige avond werden op kaart gezet en vertaald in concrete maatregelen. Met behulp van experts en landschapsontwerpers zijn overtuigende toekomstbeelden geschetst op basis van een integrale visie op het landschap.

Die middag werden de visies op het gebied gepresenteerd aan een forum van bestuurders en geïnteresseerden. Iedereen, woonachtig, betrokken of geïnteresseerd in de regio, was uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Het RMA-team en IMOSS gaan de komende tijd aan de slag met de uitkomsten van de werkconferentie en hoe dit verwerkt is tot een uitvoeringsprogramma. De presentatie hiervan staat op het programma tijdens de Regionale conferentie RMA op 25 september. Meer info hierover volgt nog.

We willen iedereen bedanken die aanwezig was tijdens (één van) deze dagen. Samen hebben we de werkconferentie een groot succes gemaakt!

Klik hier voor het ‘Beeldverslag’ en het ‘Kaartmateriaal’.